Кафедра німецької філології

Адреса: 18031, м. Черкаси, б-р Шевченка 79, корпус № 3, ауд. 410

Телефон: (0472) 33-08-63

Кафедру німецької філології створено в червні 1996 року. Її очолила доцент, кандидат філологічних наук Поліщук Надія Миколаївна, яка у 1977 році закінчила Лейпцігський університет ім. К. Маркса у Німеччині, а в 1988 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови» у Київському державному педінституті іноземних мов під науковим керівництвом професора I.Я. Харитонової.

На кафедрі працювало 7 викладачів, які навчали студентів німецької мови як другої іноземної на факультеті іноземних мов, серед них доцент Л.М. Поліщук, доцент Л.В. Швидка, старший викладач, колишній декан факультету іноземних мов В.П. Коновалов, старший викладач С.В. Моцак, В.А. Басок.

У 1998 році було відкрито нову спеціальність «Мова і література (німецька)». На кафедру прийшли працювати В.А. Депутат, випускники факультету романо-германської філології В.В. Ганєчко, І.В. Черкашина, О.І. Титаренко, які після закінчення аспірантури продовжили свою викладацьку діяльність. В.В. Ганєчко захистила кандидатську дисертацію із загального мовознавства, О.І. Титаренко – з педагогіки.

У 2003 році відбувся перший випуск викладачів німецької мови. Членами кафедри стали найкращі випускники О.М. Перехрест , О.К. Танасевич, пізніше – Я.П. Ковтун , О.А. Зінченко, В.А. Тесля, В.А. Пєтухова, Л.О. Овсієнко, Л.А. Левицька. О.А. Зінченко, В.А. Тесля, Л.О. Овсієнко закінчили аспірантуру в Київському національному лінгвістичному університеті, де навчались під керівництвом професорів Гамзюка М.В., Стеріополо О.І., О.Б. Франко, і успішно захистили кандидатські дисертації зі спеціальності «Германські мови», Л.А. Левицька – з педагогіки.

З 2020 року кафедру, на якій працює 12 викладачів, вісім з яких – кандидати наук, очолює доцент, кандидат філологічних наук Овсієнко Леся Олександрівна.

Кафедра німецької філології підтримує тісні й плідні зв’язки з інститутом ім. Гете у Києві. Викладачі отримують стипендії цього інституту з метою підвищення кваліфікації на мовних курсах у різних містах Німеччини. Нові знання й досвід вони передають колегам, а також використовують у своїй роботі, забезпечуючи належний рівень підготовки майбутніх спеціалістів.

Викладачі кафедри протягом багатьох років відвідують семінари з актуальних проблем навчання німецької мови, що проводяться в інституті ім. Гете у Києві.

Щороку протягом одного семестру професор Мюнстерського університету Лінгард Лєґенгаузен читає лекції і проводить семінари з актуальних проблем німецького мовознавства й методики навчання іноземних мов для викладачів кафедри і студентів.

Викладачі кафедри проводять дослідження у таких галузях німецького мовознавства, як діалектологія, фразеологія, граматика, словотвір, стилістика, мовна комунікація. Вони беруть участь у всеукраїнських, міжвузівських та міжнародних наукових конференціях. Ними опубліковано статті і тези доповідей у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, підготовлено навчальні посібники з практичних і теоретичних дисциплін, які використовуються у навчальному процесі.

На кафедрі німецької філології постійно діє науковий семінар з проблем німецького мовознавства та методики навчання іноземних мов.

Доценти кафедри керують науковою роботою студентів у гуртках з проблем діалектології, стилістики, невербальної комунікації, що сприяє поглибленню і розширенню їхніх теоретичних знань.

Про результати своїх досліджень студенти доповідають на міжвузівських наукових конференціях, які проводяться щороку в університеті.

Geschichte und Gegenwart des Lehrstuhls für deutsche Philologie

Der Lehrstuhl für Deutsche Philologie wurde im Juni 1996 an der Staatlichen B. Chmelnyzkyj Universität, Tscherkasy, gegründet. Er wurde von der Doktorin der Philologie („Widminnyk oswity Ukrajiny“) Nadija Mykolajiwna Polistschuk geleitet. Sie hat im Jahre 1977 die Leipziger Karl-Marx-Universität in Deutschland absolviert. Im Jahre 1988 hat sie ihre Doktorarbeit im Fach „Germanische Sprachen“ unter der wissenschaftlichen Leitung der Professorin I. J. Charytonowa am Kiewer Nationalen Pädagogischen Institut für Fremdsprachen verteidigt (inzwischen umbenannt in Nationale Linguistische Universität Kiew (KNLU)).

Damals waren am Lehrstuhl sieben Lehrkräfte tätig. Sie unterrichteten Deutsch als zweite Fremdsprache in der Fakultät für Fremdsprachen. Unter ihnen waren Lehrkräfte, die Auszeichnungen für herausragende Leistungen im Bildungsbereich der Ukraine („Widminnyk oswity Ukrajiny“) bekamen:

 • Herr Dr. L. M. Polistschuk (Thema der Doktorarbeit: „Semantik der Ableitungen suffixaler Art am Material der deutschen substantivischen Ableitungen mit gemeinsamer kategorialer Bedeutung der Person“);
 • Frau Dr. N. M. Polistschuk (Thema der Doktorarbeit: „Aspektual-temporale Bedeutung der Anthroponyme in der deutschen Gegenwartssprache“);
 • Frau Dr. L. W. Schwydka (Thema der Doktorarbeit: „Semantische und syntaktische Besonderheiten des Subjekts der sekundären Prädikativität (am Material der Partizipien II der deutschen Gegenwartssprache)“;
 • Oberlektor, Ex-Dekan der Fakultät für Fremdsprachen, W. P. Konowalow;
 • Oberlektorin S. W. Mozak;
 • Lektoren A. D. Lykholaj, M. J. Hladka.

Im Jahr 1998 wurde ein neues Fach „Deutsche Sprache und Literatur“ eingeführt. In jedem Jahr wurde der Lehrkörper durch die besten Absolventen des Instituts vervollständigt: O. I. Tytarenko, A. W. Ryschkowa, S. A. Strojkowa haben dann die Aspirantur an der Nationalen Bohdan-Chmelnyzkyj Universität abgeschlossen, während W. W. Ganetschko, W. A Basok, I. W. Tscherkaschyna die Aspirantur an der Kyjiwer Linguistischen Universität erfolgreich bestanden haben.

In verschiedenen Jahren arbeiteten am Lehrstuhl auch O. M. Radtschenko und die Absolventen des Instituts für Fremdsprachen: O. O. Olijnyk, N. O Tkatschenko, T. M. Jaroschenko, S. O. Starowa, M. O. Orlowa, J. M. Dubynets, G. M. Fesenko und J. J. Herasymenko.

Folgende Lehrkräfte haben ihre Dissertationen erfolgreich verteidigt:

 • I. Tytarenko: „Entwicklung der Bildungs- und Erziehungsideen im wissenschaftlich-pädagogischen Schaffen von Paul Natorp“;
 • W. Ganetschko: „Lexik zur Bezeichnung der paraverbalen Handlungen in semantischen und funktionalen Aspekten“;
 • A. Strojkowa: „Die Nomenklatur der Fischfauna in der deutschen Gegenwartssprache unter Berücksichtigung des kognitiv onomasiologischen Aspektes“.

Sie haben 20 Jahre lang intensiv am Lehrstuhl gearbeitet und dabei wissenschaftliche Überzeugungen erfolgreich in pädagogische Aktivitäten umgesetzt.

Über einen Zeitraum von 10 Jahren wurde am Lehrstuhl für „Deutsche Sprache und Literatur“ auch eine dritte Fremdsprache angeboten – dank gemeinsamer Anstrengungen von Lektoren wie T. M. Bun (Spanisch), I. A. Sinkowska und O. S. Pinkowska (Französisch).

Viele Jahre arbeitete die Absolventin des Kyjiwer Staatlichen Pädagogischen Instituts für Fremdsprachen, W. A. Deputat, an unserem Institut. Sie verfügte über eine umfangreiche Schulerfahrung und hat ihre Erfahrung an die zukünftigen Lehrer der deutschen Sprache weitergegeben. Sie unterrichtete Methodik für Deutsch als Fremdsprache sowie Sprachpraxis des Deutschen für Studenten der Fachrichtung Philologie (Deutsche Sprache und Literatur).

2003 fand der erste Abschluss von Lehrern für deutsche und englische Sprache sowie für Weltliteratur statt. Der Lehrstuhl wurde durch hochqualifizierte Absolventen ergänzt: O. M. Perechrest, O. K. Tanasewytsch, O. I. Hawryljuk, L. M. Herasyk.

Etwas später kamen an den Lehrstuhl J. P. Kowtun, O. A Sintschenko, V. A. Teslja, V. A. Petuchowa, J. W. Hetman, L. O. Owsijenko, N. J. Arutjunjan, O. P. Lastowezka, K. W. Dworowa, L. A. Lewyzka, A. W. Witrenko (Snisar). Die meisten von ihnen setzten ihr Studium im Postgraduierten-Kurs der Nationalen Linguistischen Universität in Kyjiw fort und studierten verschiedene Aspekte der deutschen Sprache unter der Betreuung der Professoren M. W. Hamsjuk, O. I. Steriopolo, N. H. Istschenko.

Mehrere Lehrkräfte schlossen ihre Promotion in den Jahren 2011 bis 2015 mit folgenden Dissertationsthemen ab:

 • A. Sintschenko „Phonetische Parameter mündlicher Männer- und Frauenrede (experimentelle phonetische Studie auf Grund der deutschen Spontanrede“ (2011);
 • A. Teslja, „Interjektionen in der deutschen Gegenwartssprache: linguo-kulturologischer und kommunikativ-pragmatischer Aspekt“ (2012);
 • A. Strojkowa, (2012);
 • O. Owsijenko „Typologie der axiologischen Strategien und Taktiken im deutschsprachigen dialogischen Diskurs“ (2013);
 • A. Lewyzka „Entwicklung der multikulturellen Ausbildung an deutschen Universitäten“ (2015).

Im Jahre 2010 wurde das MA-Studium im Fach Philologie (Deutsche Sprache und Literatur) eingerichtet. Ihre ersten Absolventen waren L. A. Lewyzka, O. P. Lastowezka, N. O. Bereshna, A. W. Snisar und J. I. Murnikowa.

Ab 2013 leitete den Lehrstuhl Doktorin der Philologie Viktoria Anatolijiwna Teslia. Am Lehrstuhl für Deutsche Philologie sind 12 Personen tätig, unter ihnen acht Doktoren (sechs Dozenten und zwei Oberlektoren) und vier Lektoren.

2020 wurde die Leitung des Lehrstuhls von der Doktorin der Philologie Lessia Olexandriwna Owsijenko übernommen.

Alle Lehrkräfte sind in folgenden BA- und MA-Studiengängen tätig:

 • Fach „Mittelschulausbildung (Deutsche Sprache und Literatur)“ – Direkt- und Fernstudium;
 • Fach „Philologie (Germanische Sprachen und Literaturen (einschließlich Übersetzung)) Hauptfach Deutsch“ – Direktstudium;
 • Fach „Mittelschulausbildung (Englische Sprache und Literatur)“ – Direkt- und Fernstudium;
 • Fach „Philologie (Germanische Sprachen und Literaturen (einschließlich Übersetzung)) Hauptfach Englisch“ – Direkt- und Fernstudium.

Für Schulabsolventen besteht die Möglichkeit, sich um einen Studienplatz zu bewerben, ohne Vorkenntnisse des Deutschen zu haben. Das Studium der deutschen Sprache beginnt mit dem Alphabet! Die Lektoren des Lehrstuhls sehen ihre Hauptaufgabe darin, eine hohe Qualität der Ausbildung für die künftigen Fachleute zu erreichen. Mit diesem Ziel benutzen sie im Deutschunterricht intensiv moderne Technologien, aktuelle Materialien aus dem Internet, Lehr- und Spielfilme sowie moderne DaF-Lehrwerke, die in Deutschland veröffentlicht worden sind.

Die Abteilung für Deutsche Philologie pflegt enge und fruchtbare Beziehungen zum Goethe-Institut (Kyjiw), wie die Fortbildungsstipendien dieses Institutes und die Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien belegen. Die Lehrkräfte der Abteilung besuchen seit vielen Jahren Seminare zu den aktuellen Problemen des Deutschunterrichts, die vom Goethe-Institut in Deutschland und in der Ukraine angeboten werden.

Wissen und Erfahrung aus den Sprachkursen und Seminaren werden von den Lehrern an die Kollegen weitergegeben und auch für ihre Arbeit angewandt, um ein entsprechendes Ausbildungsniveau der zukünftigen Fachleute sicherzustellen.

Jedes Jahr seit 2008 hält Professor Lienhard Legenhausen von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster während eines Semesters Vorlesungen und leitet Seminare zu aktuellen Problemen der deutschen Sprachwissenschaft und Methodik des Erlernens von Fremdsprachen für Lektoren des Lehrstuhls und Studenten des lehrwissenschaftlichen Instituts für Fremdsprachen.

Die Lektoren des Lehrstuhls forschen auf dem Bereich der deutschen Sprachwissenschaft wie Dialektologie, Phraseologie, Grammatik, Wortbildung, Stilistik und sprachliche Kommunikation. Sie beteiligen sich an nationalen und internationalen wissenschaftlichen Konferenzen. Sie haben Lehrbücher in praktischen und theoretischen Disziplinen, Artikel und Abstracts in renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht.

Im Lehrstuhl für deutsche Philologie werden regelmäßig wissenschaftliche Seminare zu Problemen der deutschen Sprachwissenschaft und der Methodik des Fremdsprachenunterrichts abgehalten. Alle Lektoren des Lehrstuhls tragen mit wissenschaftlichen Berichten und Vorträgen zu aktuellen Fragen der deutschen Sprachwissenschaft und der Methodik des Fremdsprachenunterrichtens dazu bei.

Die Lehrkräfte des Lehrstuhls betreuen die wissenschaftliche Arbeit der Studenten in Seminargruppen zu aktuellen Problemen der Dialektologie, der Stilistik, der nonverbalen Kommunikation, des Diskurses, der Psycholinguistik, der kognitiven Onomasiologie, der Lexikologie und der Methodik. Das bereitet die Studierenden zielgerecht auf ihre zukünftigen Aufgaben vor.

Jährlich berichten die Studenten über die Ergebnisse ihrer Untersuchungen auf wissenschaftlichen Konferenzen, die an der Universität und außerhalb der Universität durchgeführt werden.

Адреса та контакти

 м. Черкаси,

бульвар Шевченка, 79,

навчальний корпус № 3,

4 поверх, каб. 413, 415

 (0472) 36-03-22

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2017 - 2021 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Усі права захищені

Search