На кафедрі плідно керують аспірантською науковою діяльністю докт. філол. наук, професор С.А. Жаботинська та докт. пед. наук, професор О.І. Вовк. У межах загальнокафедральної наукової проблеми «Системні та функціональні аспекти мовлення: лінгвокогнітивний і лінгвопрагматичний аналіз» викладачі та аспіранти кафедри проводять конкретні наукові дослідження. Практичним результатом інтенсивних наукових досліджень став захист кандидатських дисертацій з лінгвістики (Бровченко І.В., Велівченко В.О., Токарчук В.А., Сливка П.П., Радченко О.Ю.) і методики викладання іноземних мов (Зайцева А.А., Лелеко В.В., Афанасьєва О.С.). Професори кафедри С.А. Жаботинська і О.І. Вовк активно публікуються у зарубіжних наукових виданнях, зареєстрованих в наукометричних базах.

Викладачі кафедри активно й плідно співпрацюють з вищими навчальними закладами і науково-дослідними інститутами України та зарубіжних країн (Київ, Запоріжжя, Ужгород, Дніпропетровськ, Херсон, Харків, Львів та ін.). Тісні зв’язки поєднують викладачів кафедри з колективом Першої міської гімназії м. Черкаси: кафедра постійно надає науково-методичну допомогу, працює над спільними науково-методичними темами, результатом чого є спільні публікації англійською мовою («Країнознавство США», «Навчально-мовленнєві ситуації з англійської мови», «Черкаська область: від року 1954 до року 2004 і далі», «Тести з англійської мови» та ін). Викладачі кафедри читають лекції на запрошення інших вищих закладів освіти та організацій (Інститут управління, м. Черкаси; Київський національний лінгвістичний університет; Київський національний університет технологій та дизайну (Черкаська філія); Харківський національний університет та ін. Викладачі кафедри постійно:

  • запрошуються як голови ДЕК в інші ВНЗ України;
  • запрошуються як голови і члени журі міських та обласних олімпіад з англійської мови;
  • опонують та рецензують дисертаційні дослідження;
  • рецензують наукові статті та науково-методичні праці;
  • керують науковими роботами МАН, рецензують роботи та консультують учнів-членів МАН і вчителів-керівників таких робіт.
  • беруть участь в освітніх програмах, котрі спонсоруються Американськими Радами в Україні;
  • надають допомогу студентам, які подають аплікаційні форми на програми навчання за кордоном.Адреса та контакти

 м. Черкаси,

бульвар Шевченка, 79,

навчальний корпус № 3,

4 поверх, каб. 413, 415

 (0472) 36-03-22

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2017 - 2021 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Усі права захищені

Search