НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

 

 

 

Пашіс Лариса Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент,

завідувач кафедри практики англійської мови

  

Контактна інформація
Корпус 3, к. 425
Телефон: 8 047 2 45 30 95
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта
Кандидат філологічних наук, Київський лінгвістичний університет
Диплом спеціаліста, Черкаський Державний Педагогічний Інститут

Дисципліни викладання
Практика англійської мови (III, IV курс)

Історія англійської мови (ІІ, III курс)

Лексикологія англійської мови (ІІІ курс)

Американський варіант англійської мови (V курс, магістратура)

 

Позанавчальна діяльніcть

Завідувач кафедри
Член Вченої ради Навчально-наукового інституту іноземних мов
Член методичної ради Навчально-наукового інституту іноземних мов

 

Професійна діяльність та нагороди

Учасник програми «Підтримка адміністрування університетів» (UASP) 2008
Сертифікат про проходження програми “Intel Навчання для майбутнього”, 2007
Відмінник освіти України, 2001
Учасник програми обміну науковцями JFDP 1998/1999
Почесні грамоти Черкаської облдержадміністрації, 1997, 2001
Почесні грамоти Міністерства освіти та науки, 1994, 2000

 

Дослідницькі інтереси та публікації
Староанглійські дієслова
Синтагматичні властивості дієслів
Семантика дієслів

 

 1. Навчально-методичний посібник «Vocabulary Tests for Advanced Learners of English» для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)), освітнього ступеню Бакалавр.  Укладачі Заїковська О.М., Пашіс Л.О., Шуба Ю.В. – Черкаси: ЧНУ, 2017. – 117 с.
 2. Навчально-методичний посібник «Lexical Tests for Learners of English» для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)), освітнього ступеню Бакалавр. Укладачі Калюжна Л.Б., Лєвочкіна С.В., Пашіс, Л.О., Радченко О.Ю. – Черкаси: ЧНУ, 2017. – 201 с.
 3. Навчально-методичний посібник “Tests for Advanced Learners” для студентів IV курсу галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)) / за редакцією к.ф.н., доц. Пашіс Л.О. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 135 с.
 4. Навчально-методичний посібник «Lexical Tests for Advanced Learners of English» для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)), освітнього ступеню Бакалавр. Укладачі Л.О. Пашіс, О.М. Заїковська, Ю.В. Шуба, Д.В. Дегтярьов. – Черкаси: ЧНУ, 2016. – 165 с.
 5. Навчально-методичний посібник «Курс історії англійської мови» для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)), освітнього ступеню Бакалавр. Укладач Пашіс Л.О. – Черкаси: ЧНУ, 2016. – 101 с.
 6. Калюжна Л.Б., Пашіс Л.О. Вплив соціалізації на творчу реалізацію особистості / Л.Б. Калюжна, Л.О. Пашіс // Science and Education a New Dimens Pedagogy and Psychology, IV (39), Issue: 79. – Hungary, Budapest, 2016. – Рр. 108-111.
 7. Пашіс Л. О. Навчально-методичний посібник “English for Advanced Learners” для студентів ІV курсу. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 502 с. (31,06 др. арк.)
 8. Пашіс Л. О. Higher Education // Навчально-методичний посібник “English for Advanced Learners” для студентів ІV курсу. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – C. 6-103. (6 др. арк.)
 9. Пашіс Л. О. Навчально-методичний посібник “Higher Education Values” для студентів ІV курсу. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 119 с. (6,69 др. арк.)
 10. Пашіс Л. О. Lexicology: матеріали до вивчення курсу: Навчально-методичний посібник для студентів стаціонарної та заочної форми навчання напряму підготовки: 6.020303 Філологія (мова та література (англійська)), галузі знань ‒ 0203 Гуманітарні науки. Укладач Л.О. Пашіс. ‒ Черкаси: ЧНУ, 2014. ‒ 106 c. (5,26 др.арк.)
 11. Пашіс Л. О. American English: Матеріали до вивчення курсу: [навчально-методичний посібник для студентів стаціонарної та заочної форми навчання]. – Черкаси : ЧНУ, 2013. (5,5 др. арк.)
 12. Пашіс Л. О. Курс історії англійської мови у таблицях та схемах та ілюстраціях / Уклад. Л. О. Пашіс, Г. Л. Лук’янова. – Черкаси : ЧНУ, 2012. – 72 с. (4,5 др. арк.)
 13. Пашіс Л. О., Приймак О.І. Формування професійної компетентності студентів-майбутніх учителів англійської мови засобами автентичних документальних фільмів / Л. О. Пашіс, О. І. Приймак // Сучасна філологія, методика викладання іноземних мов та теорія і методика професійної освіти у міжнародному просторі мови та культури : Збірка матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (14 березня 2012 р. м. Черкаси). – Черкаси: ФОП Велівченко В.О., 2012. – С. 160-166.
 14. Пашіс Л. О. Модульні контрольні роботи з дисципліни „Практика англійської мови” для студентів IV курсу напрям підготовки 0203 Гуманітарні науки, спеціальність 6.020303 Філологія (англійська мова та література) / Уклад. Л. О. Пашіс, Ю. В. Шуба. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2011. – 96 с.
 15. Пашіс Л.О., Бажина Н.Ю., Мендрух Ю.М. Модульні контрольні роботи з дисципліни „Практика англійської мови” для студентів III курсу галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напрям підготовки 6.020303 Філологія (англійська мова та література) / Уклад. Л. О. Пашіс, Н.Ю. Бажина, Ю.М. Мендрух. – Черкаси: видавець Чабаненко, 2011. – 64 с.
 16. Пашіс Л. О. British English and American English: Differences in Spelling [Текст] / Л. О. Пашіс // Актуальні проблеми менталінгвістики: Збірник наукових статей за матеріалами VII Міжнародної наукової конференції. – Черкаси: Ант, 2011. – С. 122-124.
 17. Пашіс Л. О. Древнеанглийский глагол: категория переходности / непереходности // VI міжнародна наукова конференція [“Актуальні проблеми менталінгвістики”], (м. Черкаси, Україна, 21-22 травня 2009 р.). – Черкаси, 2009. – С. 90-93 (0,125 др. арк.)
 18. Пашіс Л. О., Воробйова С. С. Home Reading Classes / Л. О. Пашіс, С. С. Воробйова – Черкаси : ЧНУ, 2009.
 19. Пашіс Л. О. Історія англійської мови: Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу / Уклад. Г. Л. Лук’янова, Л. О. Пашіс. – Черкаси : видавець Ю. Чабаненко, 2009. – 60 с.
 20. Пашіс Л. О. Case Study: Internationalization of the Campus: Venues of Success // Washington: IREX University Administration Support Program, 2008. – 27 p. – Режим доступу до кейс стаді:irex.org/programs/uasp/CaseStudy/08/Pashis_Larysa.pdf
 21. Пашіс Л. О. Історія англійської мови : матеріали для семінарів і практичних занять / Г. Л. Лук’янова, Л. О. Пашіс – Черкаси : Вертикаль, 2008. (11.25 др. арк.)
 22. Пашіс Л. О. American English : Матеріали до вивчення курсу : [посібник для студентів стаціонарної та заочної форми навчання]. – Черкаси : ЧНУ, 2006. (2,25 др. арк.)
 23. Пашіс Л. О. Охорона навколишнього середовища : [навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей, 2-ге видання] / Л. О. Пашіс, Т. В. Криворот. – Черкаси : ЧНУ, 2005. (2,7 др. арк.)
 24. Пашіс Л. О. Курс історії англійської мови у таблицях та схемах / Л. О. Пашіс, Г. Л. Лук’янова. – Черкаси : ЧНУ, 2005. (1,5 др. арк.)
 25. Пашіс Л. О. Основные аспекты структуры древнеанглийского предложения с прямопереходными однообъектными глаголами (на материале поэмы «Беовульф») // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. – № 42. – Черкаси, 2003. (0,3 др. арк.)
 26. Пашіс Л. О. Зміна акцентів у викладанні курсу «Американський варіант англійської мови» // Конференція з соціолінгвістики. – Львів : American Councils, 2003. (0,13 др. арк.)
 27. Пашіс Л. О. Структурні особливості речень з дієсловом-присудком на позначення часткової зміниоб'єкта (на матеріалі сучасної англійської мови) // Л. О. Пашіс, О. М. Кашуба. [V Всеукраїнська студентська наукова конференція „Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді"], (м. Черкаси, Україна) – Черкаси : ЧДУ, 2003. (0,04 др. арк.)
 28. Пашіс Л. О. Семантичні та синтаксичні особливості дієслів просторової орієнтації // Л. О. Пашіс, К. В. Максакова. – V Всеукраїнська студентська наукова конференція „Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді". – Черкаси : ЧДУ, 2003. (0,04 др. арк.)
 29. Пашіс Л. О. Валентні характеристики дієслів бажання (на матеріалі сучасної англійської мови) // Л. О. Пашіс, О. Ю. Стьожка. – V Всеукраїнська студентська наукова конференція „Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді". – Черкаси : ЧДУ, 2003. (0,04 др. арк.)
 30. Пашіс Л. О. Синтагматические особенности прямопереходных однообъектных глаголов эмоций (на материале древнеанглийского языка) // Сборник научных трудов Бакинского славянского университета. – Баку : БСУ, 2002. (0,4 др. арк.)
 31. Пашіс Л. О. Порівняльна граматика англійської та української мов : Дидактичний матеріал для студентів лінгвістичних спеціальностей / Л. О. Пашіс, Д. М. Колесник. – Черкаси : ЧІТІ, 2001. (3,1 др. арк.)
 32. Пашіс Л. О. Засоби масової інформації : Методична розробка для студентів спеціальності «Англійська мова і німецька мова». – Черкаси : ЧДУ, 1996. (0,95 др. арк.)
 33. Пашіс Л. О. Письменник та суспільство : Методична розробка для студентів старших курсів спеціальності «Англійська мова і німецька мова» / Л. О. Пашіс, Т. О. Тимченко. – Черкаси : ЧДУ, 1996. (0,83 др. арк.)
 34. Пашіс Л. О. Охорона навколишнього середовища : Методична розробка для студентів старших курсів спеціальності «Англійська мова і німецька мова». – Черкаси : ЧДУ, 1996. (0,875 др. арк.)
 35. Пашіс Л. О. Семантические роли, представляющие ситуацию объективности / Пашис Л. А., Егупова Е.А. // Лінгвістичні студії. – Черкаси : Сіяч, 1995. (0,375 др. арк.)
 36. Пашис Л. А. Синтагматические особенности древнеанглийских прямопереходных однообъектных глаголов зрительного и слухового восприятия // «Функціональна семантика слов’янських і германських мов» : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Житомир : Житомирський держ. пед. інститут ім. І. Франка, 1995. (0,08 др. арк.)