НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

 

 

 

Кабіна Юлія Геннадіївна, викладач, аспірантка

  

Контактна інформація
Телефон: 8(0472) 45-30-95
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта
2008 ‒ 2012 ‒ Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, диплом бакалавра, кваліфікація бакалавра філології, вчителя англійської мови та літератури

2012 ‒ 2014 ‒ Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, диплом магістра з відзнакою, кваліфікація магістра філології, викладача англійської і німецької мов та літератури

 

2015 ‒ дотепер ‒ аспірантка кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, спеціальність 10.01.06 – теорія літератури

 

Професійна діяльність

2014 ‒ 2017 ‒ старший лаборант комп’ютерного класу ННІ іноземних мов ЧНУ ім. Б. Хмельницького

2017 ‒ дотепер ‒ викладач кафедри практики англійської мови

Член Ради Молодих Учених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (2016 – дотепер)

 

Дослідницькі інтереси та публікації

Теорія літератури

Література ХХ-ХХІ ст.

 

  • Кабіна Ю.Г. Специфіка функціонування прийому парадоксу у постмодерністській літературній грі // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. ‒ № 2 (20), жовтень 2017. ‒ Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. ‒ С. 99 ‒ 103.
  • Кабіна Ю.Г. Роль парадоксу у постмодерністській літературній грі // Комунікативний дискурс у полікультурному просторі : матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2017 р.). ‒ Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. ‒ С. 38‒40.
  • Кабіна Ю.Г. Особливості застосування парадоксу в афоризмах французьких моралістів // «ІІІ Таврійські філологічні читання» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 19-20 травня 2017 р. ‒ Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. ‒ С. 10‒12.
  • Кабіна Ю.Г. Постмодерністська інтерпретація ренесансного парадоксу у п’єсі Т. Стоппарда «Розенкранц і Гільденстерн мертві» // Актуальні проблеми літературознавчої термінології: Вип. 2. Науковий збірник / Відп. ред. Є.М. Васильв. ‒ Рівне: О. Зень, 2017. ‒ С. 136‒140.
  • Кабіна Ю.Г. Функції парадоксу у драматургії Тома Стоппарда //Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2017» / XІX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2017. ‒ С. 424‒425.
  • Кабіна Ю.Г. Специфіка художнього парадоксу у п’єсі Б. Брехта «Людина є людина» // Актуальні питання германістики та перекладознавства : Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (25 квітня 2017 р.). - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. ‒ С. 81‒82.
  • Кабіна Ю.Г. Особливості функціонування художнього парадоксу у п’єсі У. Шекспіра «Гамлет» // Таврійські філологічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27-28 січня 2017 р. ‒ Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2017. ‒ С. 147‒150.
  • Кабіна Ю.Г. Парадокс у художньому творі: семантика та еволюція поняття // Вісник черкаського університету. Серія Філологічні науки. ‒ № 1. 2016. ‒ Том 2. ‒ Черкаси, 2016. ‒ С. 31‒36.
  • Кабіна Ю.Г. Роль парадоксу в антиутопіях Дж. Орвелла (на матеріалі повісті «Хутір тварин» та роману «1984») // Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти. Збірник наукових праць. ‒ Випуск 6. ‒ Черкаси : видавець Чабаненко Ю., 2016. ‒ С. 132‒142.