НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

 

 

 

 

Лєвочкіна Світлана Владиславівна, старший викладач

  

Контактна інформація
Телефон: (80472) 354450
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта

Черкаський державний педагогічний інститут, Україна, диплом спеціаліста

 

Дисципліни викладання
Практика англійської мови
(3-й, 4-й роки навчання)
Граматика англійської мови
(3-й рік навчання)
Американський варіант англійської 
мови (5-й рік навчання)

 

Позанавчальна діяльність
Куратор студентської групи

 

Професійна діяльність і нагороди
Програма професійного розвитку для
викладачів ВУЗів, JFDP (2002-2003)

 

Наукова діяльність і публікації
Ономастика
Когнітивна лінгвістика

 

 1. Lexical Tests for Learners of English: навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)), освітнього ступеню Бакалавр / Укладачі: Л.Б. Калюжна, С.В. Лєвочкіна, Л.О. Пашіс, О.Ю. Радченко. – Черкаси : ЧНУ, 2017. – 201 с.
 2. Thematic Tests for Learners of English: навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)), освітнього ступеню Бакалавр / Укладачі: С.В. Лєвочкіна, О.Ю. Радченко. – Черкаси : ЧНУ, 2017. – 202 с.
 3. Ономастикон художнього твору: процедура концептуального аналізу // Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика. Матеріали Міжнародної наукової конференції УАКЛіП / ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси, 8-10 жовтня 2016 р.: [відп.ред. С.А. Жаботинська]. – Черкаси : Видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2016. – С.50.
 4. Реалізація ідеонімів у фентезійному тексті // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам ХІІ международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в ХХІ веке» 3 част, г. Харьков : сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Х.: научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 97 – 100.
 5. Реалізація архетипного концепту «тінь» у тетралогії «Земномор’я» У . Ле Гуїн // «Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції /Збірник наукових праць / За заг.ред. І. В. Зорницької, О.О.Хорошун. – Житомир : вид-во ЖДУ ім.. І. Франка, 2016. – С. 48 – 51. 
 6. Навчально-методичний посібник “English for Advanced Learners” для студентів ІV курсу напряму підготовки 020303 Філологія (мова і література (англійська)) Галузі знань – 0203 Гуманітарні науки / за редакцією к.ф.н., доц. Пашіс Л.О – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 502 с.
 7. “Course Materials in Grammar: Syntax”: навчально-методичний посібник з практичної граматики для студентів третього курсу заочної форми навчання / Уклад. С. В. Лєвочкіна, О.М. Заїковська. – Черкаси :    –  91 с.
 8. “Course Materials in Grammar: Syntax”: навчально-методичний посібник з практичної граматики для студентів третього курсу навчання денної форми навчання / Уклад. О.М. Заїковська, С. В. Лєвочкіна. – Черкаси :    –  122 с.
 9. Власні назви на позначення образів духовенства у фентезійному творі: процедура аналізу / С.В.Лєвочкіна // Функциональная лингвистика: сб. наук. работ / Крымский республиканский інститут последипломного педагогического образования; науч. ред. А. Н. Рудяков. – № 5. – Симферополь, 2013. – С. 223 – 226.
 10. Текстотвірна функція власних назв у художньому тексті// Сучасна філологія, методика викладання іноземних мов та теорія і методика професійної освіти у міжнародному просторі мови та культури : Збірка матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (14 березня 2012, Черкаси). – Черкаси : ФОП Велівченко В. О., 2012. – С. 53 – 55.
 11. Функції власних назв у художньому тексті//Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 29. – Кам’янець-Подільськ  : «Аксіома», 2012. – С. 21 – 24.
 12. Навчально-методичний посібник «American Painting» для студентів III курсу з дисципліни «Практика англійської мови», напрям підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)). Галузь знань 0203 Гуманітарні науки / Уклад. С.В. Лєвочкіна, О.Ю. Чернуха. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2012. – 53 с.
 13. Концепт «Древнє Мовлення» у творах циклу Земноморя Урсули Ле Гуїн: (когнітивно-ономасіологісний аспект) // Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів» / Ред. І.С. Шевченко. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2011. – С. 76 – 80.
 14. Американський варіант англійської мови: Навчально-методичні матеріали до викладання курсу / Уклад. С.В. Лєвочкіна. – Черкаси: видавець Ю.Чабаненко, 2010. – 20 с.
 15. Деякі аспекти когнітивної теорії номінації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : Зб. наук. праць (Пріоритети германського і романського мовознавства) (м. Луцьк, 5-7 червня 2009 р.). – Серія “Філологічні науки: Мовознавство”. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки. – 2009. – Вип. 5. –  С. 266 – 270.
 16. Семантика власних назв // Вісник Черкаського університету. – Серія “Філологічні науки: Мовознавство”. – Черкаси: ЧНУ. – 2009. – Випуск 169 . – С. 168 – 175.
 17. Особливості номінації образів чарівників у фентезійному циклі Земномор’я Урсули Ле Гуїн // Пред’явлення світу в гуманітарних дискурсах ХХІ століття:  Зб. наук. праць VII Міжнародної наукової конференції (м. Луганськ, 22-23 квітня 2008 р.). – Наукові записки Луганського національного університету ім. Тараса Шевченко – Серія “Філологічні науки”. – Луганськ: “Альма-матер”. – 2008. – Вип. VII. – Т.ІІІ. – С. 208 – 217.
 18. Множинна номінація фентезійних персонажів (когнітивний аспект) // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія “Слов’янська філологія”. – Чернівці: Рута. – 2007. – Випуск 356 – 359. – С. 153 – 157.
 19. The World of Cinema. Методична розробка з теми «Кіно» для занять з практики англійської мови для студентів ІІІ курсу спеціальності «Англійська і німецька мови та література». Укладачі: ст..в. Лєвочкіна С.В., ст..в. Прокопенко О.П. – Черкаси : ЧНУ, 2005. – 55 с.
 20. Концептуальна структура антропонімів: фрейм негативного героя (на матеріалі жанру фентезі) // Наукові записки. Серія: Мовознавство. Ономастика Ч.2. – Тернопіль, ТДПУ, 2003. – Вип.1. – С. 148 – 151.
 21. Смыслообразующая функция онимов в текстах жанра «фентези» // Международная лингвистическая конференция: «Функциональная лингвистика: язык в современном обществе» (октябрь, 2001). – Ялта, 2001 – С. 152 – 154.
 22. Роль фитонимов в создании мифопоэтических образов в произведениях  Урсулы Ле Гуин // Язык и культура. Десятая международная конференция. Часть ІІ. – К. : Киев. Ун-т, 2002. – С. 161 - 168.
 23. Концепт «дракон» в произведениях Урсулы Ле Гуин // Язык и культура. Девятая международная конференция. Часть ІІ. – К. : Киев. Ун-т, 2001. – С. 104 – 109.
 24. Пространство человеческого бытия и объекты природы в произведениях Урсулы Ле Гуин // Язык и культура. Восьмая международная конференция. Часть ІІ. – К. : Киев. Ун-т, 2000. – С. 72 – 80.
 25. Conceptual Analysis of Proper Names // International Conference and Summer School : Cognitive / Communicative aspects of English (May, 1999). – Cherkassy, Ukraine: Cherkassy State University, 1999. – P.62 – 63.
 26. Функционирование онимов в жанре «фентези» (на материале произведений Урсулы Ле Гуин) // Международная лингвистическая конференция: «Функциональная лингвистика: язык в современном обществе» (октябрь, 1998). – Симферополь, 1998. – С. 90 –91.
 27. Фреймовый анализ онимов в текстах жанра «фентези» // Вісник Черкаського університету. Серія – філологічні науки. Вип.7. – Черкаси : ЧДУ, 1998. – С.66 – 75.
 28. Онимы  текстах произведений Урсулы Ле Гуин // Придніпровський науковий вісник. Філологія. – №59. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 1999. – С. 25 – 34.
 29. Концептуальний аналіз порівняння в семантиці зо онімів (на матеріалі творів У. Ле Гуїн) // Гуманітарний Вісник. Серія – іноземна філологія. Частина 1 (Проблеми сучасної лінгвістики). – Черкаси : ЧІТІ, 1998. – С.127 – 134.
 30. Міфологема «дракон» у творчості Урсули Ле Гуїн // Тези Всеукраїнської наукової філологічної конференції «Проблеми сучасної англо-американської філології. Лінгвістичні та літературознавчі аспекти» (травень, 1998). – Черкаси : 1998. – С.21 – 22.
 31. Метафорический символизм имен собственных в произведениях Урсулы Ле Гуин // Знак. Символ. Образ. Выпуск второй. Тезисы докладов и сообщений научного семинара по проблемам современной семиотики (декабрь 1997). – Черкассы ЧГУ, 1997. – С. 32.