НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

 

 

 

Шуба Юлія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент

 

Контактна інформація
т. 8-067-8040305
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта
Диплом спеціаліста, кваліфікація вчителя англійської і німецької мови та зарубіжної літератури, ЧДУ ім. Б.Хмельницького, 
Диплом магістра філології з відзнакою, кваліфікація викладача англійської і німецької мов та літератури, ЧНУ ім. Б.Хмельницького
Аспірантура при ГДПІІМ, спеціальність 10.01.06 – теорія літератури

Предмет викладання
Практика англійської мови (3 курс, стаціонар)
Практика англійської мови (4 курс, стаціонар)
Практика англійської мови (3 курс, заочна форма навчання)

Позанавчальна діяльність
Куратор академічної групи

Професійна діяльність та нагороди

Сертифікат про успішне проходження курсу в системі післядипломної педагогічної освіти за програмою «Intel® Навчання для майбутнього” з ефективного використання інформаційно-комунікативних технологій при викладанні навчальних предметів

Дослідницька діяльність та публікації
Коло наукових інтересів – теорія літератури, зарубіжна літератури (література Великої Британії ХХ століття)

Статті і тези:

 1. Ігрова складова роману «Відчуття закінчення» Джуліана Барнса / Ю.В. Шуба // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць. – 2017. – № 2 (20). – С. 284–288.
 2. Постмодерністські ігри Джуліана Барнса в романі «Відчуття закінчення / Ю.В.Шуба // Комунікативний дискурс у полікультурному просторі : матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2017 р.). – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С.110–112.
 3. «Механічний апельсин» Е. Берджеса: труднощі перекладу / Ю.В. Шуба // Актуальні питання германістики та перекладознавства : Збірник тез Всеукраїнської науково -практичної заочної конференції (25 квітня 2017 р.). - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – C. 76–
 4. Концепція альтернативної історії в романах Дж. Барнса / Ю.В. Шуба // Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21-22 жовтня 2016 року). – Херсон : видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 76–78.
 5. Роль паратексту в романі «Чаттертон» Пітера Акройда / Ю.В. Шуба // Сучасна філологія: теорія і практика. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 18-19 березня 2016 року). – Херсон : видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 53–55.
 6. Вікторіанський і неовікторіанський роман: інтертекстуальний діалог культур (на прикладі роману «Чаттертон» Пітера Акройда / Ю. Шуба // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2014. – Вип. 2 (78). – Частина друга. – С. 220–2
 7. Особливості авторської мовної гри в романі Ентоні Берджеса «Механічний апельсин» / Ю. Шуба // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : зб. наук. праць. – – Вип. 20. – С. 21–31.
 8. Тривимірність як основа структури неовікторіанського роману «Чаттертон» Пітера Акройда / Ю. В. Шуба, М. С. Самойленко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. – – Вип. 2(1). – С. 162–168.
 9. Факт та вигадка в англійській історіографічній металітературі» / Ю.В. Шуба, М.В. Паршук // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. – 2013. – Вип. 1(73), Частина друга. – С. 166–172.
 10. Реалізація мотиву «двійництва» у романі М. Спарк «Підсобники та підбурювачі»/ Ю. В. Шуба, А.В. Пустильник // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. – 2013. – Вип. 1(73), Частина перша. – С. 157–170.
 11. Особливості англійського неовікторіанського роману (на прикладі роману «Жінка французького лейтенанта» Дж. Фаулза) / Ю. В. Шуба // Сучасна філологія, методика викладання іноземних мов а теорія і методика професійної освіти у міжнародному просторі мови та культури : збірка матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Черкаси, 2012. – С. 103–106.
 12. Особливості репрезентації історії у романі «Хоксмур» Пітера Акройда / Ю. В. Шуба //Актуальні проблеми перекладознавства, зарубіжної літератури. Педагогічні студії : збірник тез доповідей учасників Міжвузівської науково-практичної конференції. – Черкаси, 2012. – С. 51–53.
 13. Образ «нового» Робінзона у романі «Робінзон» М. Спарк / Ю.В. Шуба // VII Міжнародні Чичерінські Читання «Світова Літературна Класика У «Великому Часі» : збірник тез. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 152–154.
 14. Англійський неовікторіанський роман: гра з літературними канонами / О. С. Киченко, Ю. В. Шуба // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. Випуск десятий. – Черкаси: Вид. Ю.А. Чабаненко, 2011. – С. 68–79.
 15. Ігровий аспект паратекстуальності: роль епіграфа в англійському романі 1960-1990-х років / Ю. В. Шуба // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство – Харків: ППВ «Нове слово», 2011. – Вип. 1 (65). – С. 136–144.
 16. Принцип нонселекції: ігрові можливості англійського постмодерністського роману останньої третини ХХ століття / Ю. В. Шуба // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки, Вип. 198 – Черкаси: ЧНУ, 2011. – С. 135–142.
 17. Реконструкция биографического начала в творчестве М. Спарк / Ю.В. Шуба // Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. Збірник наукових праць. Випуск 2. – Черкаси: Вид. Ю.А. Чабаненко, 2011. – С. 107–114.
 18. «Мантиса» Джона Фаулза як рефлексія на роль митця / Ю.В. Шуба // «Східнослов’янська філологія: Від Несторі до сьогодення»: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2010. – С. 301–303.
 19. Еволюція британського історичного роману: перегляд історичних вимірів» / Ю.В. Шуба // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 135. Вип. 122. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 109–113.
 20. Стильове новаторство Йєна Мак’юена / Ю.В. Шуба // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство – Харків: ППВ «Нове слово», 2009. – Вип. 2 (58). – С. 134–142.
 21. Британський історіографічний метароман: проблема художньої ідентифікації / Ю.В. Шуба // Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки – Черкаси: Черкаській національний університет імені Богдана Хмельницького, 2009. – Вип. 168. – С. 133–141.
 22. Метафора лабіринту у філософсько-психологічному контексті британського роману другої половини ХХ століття / Ю.В. Шуба // Теоретические и прикладне проблемы русской филологии: научно-методический сборник. – Вып. XVIII. Часть 2. – Славянск: СГПУ, 2009. – С. 145–152.
 23. Бути суспільно вільним – значить стати маргіналом: до проблеми зображення соціального аспекту британського роману другої половини ХХ століття / Ю.В. Шуба // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство – Харків: ППВ «Нове слово», 2009. – Вип. 4 (60). – С. 96–103.
 24. Постмодерністська інтерпретація історії як основа художньої розповіді у британській літературі другої половини ХХ століття / Ю.В. Шуба // «Східнослов’янська філологія: Від Нестора до сьогодення»: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2008. – С. 256–258.
 25. Постмодерністська інтерпретація історії у творчості британських письменників другої половини ХХ століття / Ю. В. Шуба // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство – Харків: ППВ «Нове слово», 2008. – Вип. 2 (54). – С. 93–99.
 26. Новий погляд на історію: стильові пошуки британських романістів другої половини ХХ століття / Ю. В. Шуба // Матеріали VI Міжвузівської конференції молодих вчених (28-29 січня 2008 р.). Том 2. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С.143–146.
 27. Структурно-стильові особливості модерністського и постмодерністського роману / Ю. В. Шуба // Літературознавчий збірник. – Вип. 29–30. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – С. 192–202.
 28. Стаття «Британський роман другої половини ХХ століття: погляд крізь призму постмодернізму / Ю. В. Шуба // Studia Methodologica: альманах. – Тернопіль: «Підручники та посібники» – Севастополь: «Рибэст», 2007. – Вип. 22. – С. 270–276.
 29. Британський роман другої половини ХХ століття у ситуації постмодернізму/ Ю. В. Шуба // Проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: В 2 т. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2007. – Т. 2: Мова та стиль художнього твору. – С. 183–186.
 30. Психолого-філософські детективи Мюріел Спарк / Ю. В. Шуба // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки, Вип. 95 – Черкаси: ЧНУ, 2006. – С. 122–130.
 31. XX століття: час карнавалу і маскараду / Ю. В. Шуба // Східно-слов’янська філологія: збірник наукових праць. Літературознавство. – 2006. – Випуск 10. – С. 104-116.
 32. Развитие жанров в английской литературе 60-70-годов ХХ века / Ю. В. Шуба // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки.– 2005. – Випуск 10, Том 1. – С. 156–162.
 33. Примара щастя і свободи героїв А. Мердок (на прикладі романів 1950-60-х років) / Ю. В. Шуба // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки, Вип. 67 – Черкаси: ЧНУ, 2005. – С. 117–121.
 34. Хто він «заводний помаранч» – жорстокість у плоті чи тонкий любитель класичної музики? / Ю. В. Шуба // Вісник СевГТУ. Вип. 61: Філологія: зб.наук.пр. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2005. – С.179–185.
 35. Особливості жіночого портрету у прозі Мюріел Спарк / Ю. В. Шуба // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія: Всеукр. зб. наук. пр. – Черкаси: ЧДТУ, – 2005. – Число дев’яте. – С. 58–61.
 36. Ідейно-філософські домінанти сучасного англійського роману (на прикладі творів А.Мердок та Дж.Фаулза) / Ю. В. Шуба // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія: Всеукр. зб. наук. пр. – Черкаси: ЧДТУ, – 2004. – Число восьме. – С. 77–80.
 37. Ігровий компонент художнього твору: автор – герой – читач у творах А.Мердок і Дж.Фаулза / Ю. В. Шуба // Літературний дискурс: Генезис, рецепція, інтерпретація (літературознавчий, культурологічний і методичний аспекти): Зб. мат-лів між нар. конф. /За ред. Ю.І. Ковбасенка. – УАВЗЛ, 2003. – С. 201–203.

 

Науково-методичні посібники:

 1. Vocabulary Tests for Advanced Learners of English: навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)), освітнього ступеню Бакалавр. Укладачі О.М. Заїковська, Л.О. Пашіс, Ю.В. Шуба. – Черкаси: ЧНУ, 2017. – 117 с.
 2. Lexical Tests for Advanced Learners of English : навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)), освітнього ступеню Бакалавр / Укладачі Л.О. Пашіс, О.М.  Заїковська, Ю.В. Шуба. – Черкаси : ЧНУ ім.Б. Хмельницького, 2016. – 166 с.
 3. Навчально-методичний посібник «Tests for Advanced Learners» для студентів IV курсу галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)) / за редакцією к.ф.н., доц. Пашіс Л.О. – Черкаси : ЧНУ ім.Б. Хмельницького, 2016. – 135 с.
 4. Навчально-методичний посібник “English for Advanced Learners” для студентів ІV курсу напряму підготовки 020303 Філологія (мова і література (англійська)) Галузі знань – 0203 Гуманітарні науки / за редакцією к.ф.н., доц. Пашіс Л.О. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 502 с.
 5. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Практика англійської мови» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напрям підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)), галузь знань 0203 Гуманітарні науки /Уклад. Ю. В. Шуба, О. І. Приймак. – Черкаси: ЧНУ, 2011. – 152 с.
 6. Навчально-методичний посібник «Модульні контрольні роботи з дисципліни «Практика англійської мови» для студентів ІV курсу напрям підготовки 0203 Гуманітарні науки, спеціальність 6.020303 Філологія (англійська мова та література) / Уклад. Л. О. Пашіс, Ю. В. Шуба. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 96 с.