НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

 

 

 

Данилюк Сергій Семенович, доктор педагогічних наук, професор

  

Контактна інформація:
роб. тел.: +38(0472)45-30-95

                +38(0472)33-10-97


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:

1992-1997 – навчання у Черкаському державному університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «англійська та німецька мови», диплом спеціаліста (з відзнакою).

2001-2004 – навчання в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університеті за спеціальністю «10.02.04 – германські мови», диплом кандидата філологічних наук. Доцент кафедри практики англійської мови з 2009 року

2011-2014 – навчання в докторантурі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «13.00.04 – теорія і методика професійної освіти», диплом доктора педагогічних наук. Професор кафедри практики англійської мови.

 

Навчальні курси:

Теоретичні: 
лексикологія англійської мови;
теоретична фонетика англійської мови;
спецкурс „Електронний різновид тексту”.

Практичні:
практика англійської мови;
практична фонетика англійської мови.

 

Позанавчальна діяльність:

вересень 2014 р.-дотепер – завідувач кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

вересень 2007 р.-вересень 2008 р. – заступник декана факультету романо-германської філології з наукової роботи;

жовтень 2008 р.-листопад 2008 р. – виконувач обовʼязків завідувача кафедри практики англійської мови Навчально-наукового інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

З 2008 р.-дотепер – голова державних екзаменаційних комісій (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Черкаський державний технологічний університет);

вересень 2007 р. – вересень 2008 р.: голова Ради молодих учених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

вересень 2008 р.- травень 2010 – член Президії Ради молодих учених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

 

Професійна діяльність та нагороди:

вересень 1997 р.-серпень 1999 р. – асистент-стажист кафедри практики англійської мови Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького;

вересень 1999 р.-серпень 2001 р. – асистент кафедри практики англійської мови Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького;

вересень 2004 р.-січень 2007 р. – викладач кафедри практики англійської мови; Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

січень 2007 р.-квітень 2014 р. – доцент кафедри практики англійської мови Навчально-наукового інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

травень 2014 р.-дотепер – професор кафедри практики англійської мови Навчально-наукового інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

вересень 2014 р.-дотепер – професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького


Почесна грамота Черкаського національного університету (2007);

Сертифікат про успішне проходження тренінгу із запровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес «Intel®. Навчання для майбутнього» (2007);

Подяка головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (2012);

Подяка департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (2013);

Почесна грамота управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (2016);

Сертифікат про підвищення кваліфікації на тему «Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні освітнім процесом» (2016).

 

Дослідницькі інтереси й опубліковані праці:

Структурні та функціональні особливості електронних текстів різноманітних Інтернет-сервісів. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування професійної компетенції майбутніх фахівців.

 1. Danylyuk Electronic Conferences as a Means of Modern Specialists’ Professional Competence Formation // Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки. – Черкаси: ЧНУ, 2017. – Вип. 2. – С. 32–36.
 2. Danylyuk E-Mail Usage in the Process of Formation of Modern Specialists’ Professional Competence // Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки. – Черкаси: ЧНУ, 2016. – Вип. 10. – С. 29–35.
 3. Danylyuk S. Formation of Future Philologists’ Professional Competence in the Aspect of Axiological Approach // International Letters of Social and Humanistic Sciences. – 2016. – Vol. 66. P. 135-139.
 4. Danylyuk S. The Role of Informatization of Education in the Formation of Future Specialists’ Professional Competence // Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки. – Черкаси: ЧНУ, 2016. – Вип. 6. – С. 40–44.
 5. Данилюк С.С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців в інтернет-середовищі // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського. – 2015. – №1 (48). – С. 104–108.
 6. Danylyuk Formation of Informational Culture in the Process of Future Philologists’ Professional Training // Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки. – Черкаси: ЧНУ, 2015. – Вип. 32(365). – С. 35–39.
 7. Данилюк С.С. Використання інформаційних технологій в освіті : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 214 с.
 8. Данилюк С.С. Використання системи вправ у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців засобами інтернет-технологій // Інформаційні технології і засоби навчання [Сайт]. – 2014. – №6 (44). – Режим доступу до журналу: http://www.journal.iitta.gov.ua.
 9. Данилюк С.С. Вираження особистості науковців у електронних текстах персональних веб-сайтів // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство). – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер»», 2014. – Вип. 19. – С. 286–291.
 10. Данилюк С.С. Врахування природи електронного тексту під час створення персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 10. – С. 122–125.
 11. Данилюк С.С. Електронна пошта як засіб формування професійної компетентності сучасних фахівців // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2014. – Вип. 35 (88). – С. 140–148.
 12. Данилюк С.С. Комунікативний процес у мережі Інтернет: структурний аспект // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 8. – С. 77–80.
 13. Данилюк С.С. Комунікативні стратегії і тактики створення англомовних електронних текстів інтернет-чатів // Філологічні науки. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – Вип. 16. – С. 75–80.
 14. Данилюк С.С. Мотиваційний аспект процесу формування професійної компетентності сучасних фахівців // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія: Педагогічні науки. – Херсон: ХДУ, 2014. – Вип. XV. – С. 237–243.
 15. Данилюк С.С. Персональний сайт сучасних філологів: принципи його побудови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Вінниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ, 2014. – Вип. 126. – С. 456–461.
 16. Данилюк С.С. Побудова персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів: гіпертекстовий аспект // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 9. – С. 75–79.
 17. Данилюк С.С. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2014. – Вип. 34 (87). – С. 153–160.
 18. Данилюк С.С. Професійна підготовка сучасних фахівців: компетентнісний підхід // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг : Криворізький педагогічний інститут, 2014. – Вип. 40. – С. 173–179.
 19. Данилюк С.С. Роль інтернет-технологій та інтернет-ресурсів у процесі професійної підготовки сучасних фахівців // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2014. – №6 (283). – С. 144–147.
 20. Данилюк С.С. Створення англомовних електронних текстів персональних веб-сторінок лінгвістів: основні стратегії і тактики // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 11. – С. 13–17.
 21. Данилюк С.С. Створення текстів англомовних персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів: структурний аспект // Одеський лінгвістичний вісник. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. – С. 65–68.
 22. Данилюк С.С. Створення текстів електронної пошти: графічний аспект // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2014. – №4 (281). – С. 79–82.
 23. Данилюк С.С. Стратегічна організація процесу формування професійної компетентності сучасних фахівців засобами інтернет-технологій // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2014. – Вип.36 (89). – С. 134–140.
 24. Данилюк С.С. Структура англомовних електронних наукових текстів персональних веб-сторінок сучасних лінгвістів: семантичний аспект // Мовознавчий вісник. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – Вип. 18. – С. 136–141.
 25. Данилюк С.С. Формування професійної компетентності сучасних фахівців у процесі проведення відеоконференцій // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – Вип. 42. – С. 160–167.
 26. Данилюк С.С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців у процесі проведення електронних конференцій [Електронний ресурс] Інформаційні технології і засоби навчання [Сайт]. – 2014. – №1 (39). – Режим доступу до журналу: http://www.journal.iitta.gov.ua
 27. Данилюк С.С. Використання системи вправ для формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами інтернет-технологій // Педагогічна майстерність: методологія, теорія, технології : матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – C. 31–33.
 28. Данилюк С.С. Особливості визначення рівнів сформованості професійної компетентності сучасних фахівців // Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – C 26–29.
 29. Данилюк С.С. Формування професійної компетентності сучасних фахівців  засобами інтернет-технологій // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті педагогічних ідей Фрідріха Фребеля: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон : Айлант, 2014. – Т. 1. – С. 113–115
 30. Данилюк С.С. Реалізація аксіологічного підходу у філологічній освіті // Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Полтава, 12-14 березня 2013 р.]. – Полтава : ПНПУ, 2013. – С. 48–50.
 31. Данилюк С.С. Сутність педагогічної діагностики стану сформованості професійної компетентності майбутніх філологів засобами Інтернет-технологій // Сучасні тенденції використання ідей Яна Амоса Коменського: матеріали Другої Міжнародної Інтернет-конференції, [Умань, 26 квітня 2013 р.]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. – С. 12–13.
 32. Данилюк С.С.Типологія академічних Інтернет-форумів у процесі професійно орієнтованого навчання майбутніх філологів // Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, [Херсон, 25-26 квітня 2013 р.] – Херсон: Вид-во Херсонської державної морської академії, 2013. – С. 23–26.
 33. Данилюк С.С. Типологія вправ для формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами інтернет-технологій // Мовні універсалії у міжкультурній комунікації: матеріали III Всеукраїнського науково-практичного семінару, [Луцьк, 1 березня 2013 р.]. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2013. – С. 149– 153.
 34. Данилюк С.С. Система вправ за критерієм «домінантна роль формованої компетенції» у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами Інтернет-технологій // Педагогічний альманах. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Вип. 18. – С. 99–106.
 35. Данилюк С.С. Система вправ за критерієм «специфіка сприйняття інформації в Інтернеті» у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами Інтернет-технологій // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – К. - Вінниця: ТОВ Фірма «Планер», 2013. – Вип. 34. – С. 259–262.
 36. Данилюк С.С. Статистичний аналіз результатів констатувального експерименту з виявлення передумов для використання Інтернет-технологій у навчальному процесі й визначення рівня мотивації майбутніх філологів до вивчення іноземних мов із використанням Інтернет-технологій // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. – Донецк: ДонНТУ, 2013. – №1(13). – С. 95–103.
 37. Данилюк С.С. Статистичний аналіз результатів формувального експерименту з виявлення передумов для використання Інтернет-технологій у навчальному процесі й визначення рівня мотивації майбутніх філологів до вивчення іноземних мов із використанням Інтернет-технологій // Педагогічний дискурс. – Хмельницький: ХГПА, 2013. – Вип. 14. – С. 139–144.
 38. Данилюк С.С. Цільовий компонент моделі формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами Інтернет-технологій // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2013. – С. 292–310.
 39. Данилюк С.С. Статистичний аналіз результатів констатувального експерименту з виявлення рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх філологів // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – Вип. 2 (55). – С. 32–41.
 40. Данилюк С.С. Філософські засади формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами Інтернет-технологій [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання: [Сайт]. – 2013. – №1 (33). – Режим доступу до журналу: http://www.journal.iitta.gov.ua
 41. Данилюк С.С. Статистичний аналіз результатів констатувального експерименту з формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами Інтернет-технологій в аспекті виявлення передумов використання Інтернет-технологій у навчальному процесі // Science – od teorii do praktyki: zbiór raportów naukowych, [Sopot, 29-31.03.2013]. – Sopot: Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2013. – Część 3/2. – Str. 75–77.
 42. Данилюк С.С. Статистичний аналіз результатів педагогічного експерименту з формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами Інтернет-технологій в аспекті вивчення доцільності використання Інтернет-технологій у навчальному процесі (для експериментальної групи)// Wpływ badań naukowych: zbiór raportów naukowych, [Bydgoszcz, 28-30.04.2013]. – Bydgoszcz: Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2013. – Część 3/2. – Str. 22–23.
 43. Данилюк С.С. Internet Forum as an Educational Technology // Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe: zbiór raportów naukowych, [Kraków, 29-31.01.2013]. – Kraków: Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2013. – Część 3/2. – Str. 69–71.
 44. Данилюк С.С. Potential of Internet-Technologies Usage in Formation of Future Philologists’ Professional Competence //Science and Education. A New Dimension. – Budapest: Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2013. – Vol. 1. – February. – P. 33–35. 
 45. Данилюк С.С. Современные Интернет-технологии в процессе формирования профессиональной компетентности будущих филологов // Современные информационные технологии и ИТ-образование: сборник научных трудов VIIМеждународной научно-практической конференции. Секция 9: Инновационные информационно-педагогические технологии в образовании. – М.: МГУ, 2012. – С. 60–65. 
 46. Данилюк С.С. Эффективная организация учебного процесса в аспекте учета психолого-педагогической характеристики студенчества при формировании профессиональной компетентности будущих филологов // Педагогические и психологические науки: актуальные вопросы: материалы международной заочной научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд-во «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. –  Ч. I. – С. 195– 199. 
 47. Данилюк С.С. Basic Technologies of Studying Foreign Languages in the Process of Formation of Future Philologists’Professional Competence // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: материалы VI международной заочной научно-практической конференции. – М.: Изд-во «Международный центр науки и образования», 2012. – Ч.II. – С. 161–164.
 48. Данилюк С.С. Наукове підґрунтя електронної лінгводидактики у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів // Сучасна педагогіка та психологія: вимоги сьогодення: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2012. – С. 35–38.
 49. Данилюк С.С. Основні проблеми впровадження Інтернет-технологій у навчальний процес із метою формування професійної компетентності майбутніх філологів // Актуальні проблеми педагогічної науки: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. – Миколаїв: поліграфічний центр «Copy Art», 2012. – С. 7–9.
 50. Данилюк С.С. Основні сфери використання Інтернет-технологій у процесі навчання іноземних мов майбутніх філологів // Електронні засоби та дистанційні технології навчання протягом життя: тези доповідей VIII Міжнародної науково-методичної конференції. – Суми: СумДУ, 2012. – С. 117–118.
 51. Данилюк С.С. Інтернет-технології як засіб інтенсифікації процесу формування професійної компетентності майбутніх філологів // Актуальні питання педагогічних і психологічних наук в XXI столітті: збірка тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 79–81.
 52. Данилюк С.С., Ніжевська О.С., Дегтярьов Д.В., Білецька В.С. Практична фонетика англійської мови. Вид.: Чабаненко Ю.А.Черкаси, 2012. – 170 с.
 53. Данилюк С.С. Паралінгвістичні засоби електронної пошти // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. – Черкаси: Вид-во Черкаськ. держ. технол. ун-ту. – 2009. – Число 13. – С. 72-75.
 54. Данилюк С.С. Використання графічних засобів у текстах електронної пошти // Наукові записки. Серія: Філологія. – Вінниця: ВДПУ, 2009. – С. 216-219.
 55. Данилюк С.С., Акбаш Ю.І. Когнітивне підґрунтя регулятивної функції прислів’їв // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Концептологія в системі гуманітарних наук”. – Полтава: ПДПУ, 2009. – С. 23-27.
 56. Данилюк С.С. Загальний семантичний простір англомовних електронних текстів Інтернет-видань (на матеріалі текстів на тему “Спорт”) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Концептологія в системі гуманітарних наук”. – Полтава: ПДПУ, 2009. – С. 27-30.
 57. Данилюк С.С. Графічні особливості електронних текстів Інтернет-форумів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Мова. Культура. Комунікація.”. – Чернігів: ВіТ-сервіс, 2009. – С. 26-29.
 58. Данилюк С.С. Комунікативні стратегії і тактики створення англомовних електронних текстів Інтернет-чатів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”. – Херсон: Вид-во Херсонськ. держ. ун-ту, 2008. – С. 288-292.
 59. Данилюк С.С. Семантичне структурування англомовних електронних текстів (на матеріалі персональних веб-сторінок лінгвістів) // Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ, 2008.– С. 244-249.
 60. Данилюк С.С. Особливості композиційного структурування англомовних електронних текстів інформаційно-довідкового блоку персональних веб-сторінок лінгвістів // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Філологічні науки”. – Луганськ: Вид-во Луганськ. нац. пед. ун-ту. – 2007. – Вип. 5 (122). – С. 18-25.
 61. Данилюк С.С. Порівняльна характеристика електронних і писемних текстів // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Філологічні науки”. – Луганськ: Вид-во Луганськ. нац. пед. ун-ту. – 2007. – Вип. 11 (128). – Ч. I. – С. 22-27.
 62. Данилюк С.С. Морфологічні особливості англомовних електронних текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во Житомирськ. держ. ун-ту. – 2007. – Вип. 31. – С. 180-186.
 63. Данилюк С.С. Представленість текстових категорій в електронних текстах персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Філологічні науки”. – Луганськ: Вид-во Луганськ. нац. пед. ун-ту. – 2007. – Вип. 11 (128). – Ч. II. – С. 50-54.
 64. Данилюк С.С. Особливості композиційного структурування англомовних електронних текстів наукового блоку персональних веб-сторінок лінгвістів // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. – Черкаси: Вид-во Черкаськ. держ. технол. ун-ту. – 2007. – Число 11. – Т. II: Проблеми сучасної лінгвістики. – С. 316-320.
 65. Данилюк С.С. Стратегії створення англомовних електронних текстів Інтернет-чатів // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Філологічні науки”. – Луганськ: Вид-во Луганськ. нац. пед. ун-ту. – 2007. – Вип. 20 (136). – Ч. I. – С. 47-52.
 66. Данилюк С.С. Структурна організація англомовних електронних текстів Інтернет-новин // Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції “Мова. Культура. Комунікація”. – Чернігів: ВіТ-сервіс, 2007. – С. 17-19.
 67. Данилюк С.С. Функціональні особливості англомовних електронних текстів Інтернет-новин // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції “Мови у відкритому суспільстві”. – Чернігів: ВіТ-сервіс, 2007. – С. 8-10.
 68. Данилюк С.С. Методичні рекомендації з теми “Фоностилістика” для занять з практичної фонетики англійської мови зі студентами III курсу заочного відділення спеціальності “Англійська і німецька мови та література”. – Черкаси: Черкаськ. нац. ун-т, 2007.
 69. Данилюк С.С. Навчальна програма “Англійська мова для студентів IV курсу денного відділення спеціальності “Німецька і англійська мови та література””. – Черкаси: Черкаськ. нац. ун-т, 2007.
 70. Данилюк С.С. Довідник “Термінологічний довідник з лексикології англійської мови для студентів IV курсу денного та заочного відділень спеціальності “Англійська і німецька мови та література””. – Черкаси: Черкаськ. нац. ун-т, 2007.
 71. Данилюк С.С. Навчальний посібник “Навчальні матеріали для підготовки до семінарських занять зі спецкурсу “Електронний різновид тексту””. – Черкаси: Черкаськ. нац. ун-т, 2007.
 72. Данилюк С.С. Навчальна програма зі спецкурсу “Електронний різновид тексту”. – Черкаси: Черкаськ. нац. ун-т, 2007.
 73. Данилюк С.С. Методичні рекомендації для занять з домашнього читання англійською мовою для студентів денного відділення спеціальності “Німецька і англійська мова та література”. – Черкаси: Черкаськ. нац. ун-т, 2007.
 74. Данилюк С.С. Персональні веб-сторінки лінгвістів як засіб професійного спілкування // Матеріали IV Міжрегіональної конференції молодих учених та аспірантів “Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук”. – Горлівка: Вид-во Горлівськ. держ. пед. ін-ту іноз. мов, 2006. – С. 43-44.
 75. Данилюк С.С. Практичний посібник “Практикум з практичної фонетики англійської мови” для занять зі студентами I-III курсів денного та заочного відділень спеціальності “Англійська і німецька мови та література”. – Черкаси: Черкаськ. нац. ун-т, 2006.
 76. Данилюк С.С. Функціональні особливості англомовних електронних текстів інформаційно-довідкового блоку персональних веб-сторінок лінгвістів // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Філологічні науки”. – Луганськ: Вид-во Луганськ. нац. пед. ун-ту. – 2006. – Вип. 14 (109). – С. 11-16.
 77. Данилюк С.С. Стратегії і тактики створення англомовних електронних текстів персональних веб-сторінок лінгвістів // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Філологічні науки”. – Луганськ: Вид-во Луганськ. нац. пед. ун-ту. – 2005. – Вип. 15 (95). – Ч. 2. – С. 99-109.
 78. Данилюк С.С. Типологія англомовних електронних текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. Світова література. Лінгвістика. Перекладознавство. – Черкаси: Вид-во Черкаськ. держ. технол. ун-ту. – 2005. – Число 9. – С. 176-179.
 79. Данилюк С.С. Лексико-семантичні особливості англомовних електронних текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів // Матеріали II Міжвузівської конференції молодих учених “Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських та германських мов і літератур”. – Донецьк: Вид-во Донецьк. нац. ун-ту, 2004. – С. 104-106.
 80. Данилюк С.С. Невербальні засоби комунікації в англомовних електронних текстах // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ: Логос. – 2004. – Вип. 10. – С. 121-134.
 81. Данилюк С.С. Природа електронного тексту (на матеріалі персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів) // Актуальные проблемы вербальной коммуникации: язык и общество. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2004. – С. 32-37.
 82. Данилюк С.С. Функціональні особливості англомовних електронних наукових текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів // Вісник Житомирського державного університету. – Житомир: Ред.-видавн. відділ Житомирськ. держ. ун-ту. – 2004. – Вип. 17. – С. 132-135.
 83. Данилюк С.С. Гіпертекстові ознаки персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Київ: Видавн. центр Київськ. нац. лінгв. ун-ту. – 2003. – Вип. 10. – С. 23-32.
 84. Данилюк С.С. Структура семантично завершеної частини електронних текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів як текстової одиниці членування // Мова і культура. – К.: Видавн. Дім Дмитра Бураго. – 2003. – Вип. 6. – Т. 2: Психологія мови і культури. Мова і засоби масової комунікації. – С. 269-275.
 85. Данилюк С.С. Особливості структури текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ: Логос. – 2002. – Вип 7. – С. 131-136.
 86. Данилюк С.С. Особливості фактору адресанта в електронних текстах мережі Інтернет при науковій комунікації // Нова філологія. – Запоріжжя: Вид-во Запорізьк. держ. ун-ту. – 2002. – № 1 (12). – С. 295-297.
 87. Данилюк С.С. Особливості фактору адресата в електронних текстах персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів // Тези 9-ої Всеукраїнської наукової філологічної конференції “Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики”. – Черкаси: Вид-во Черкаськ. держ. технол. ун-ту, 2002. – С. 77-79.
 88. Данилюк С.С. Функціонування адресата-ретранслятора в акті комунікації // Мова і культура. – К.: Видавн. Дім Дмитра Бураго. – 2002. – Вип. 4. – Т. 2/1: Культурологічний компонент мови. – С. 269-275.
 89. Аліфанова С.А., Данилюк С.С., Сіваченко О.О., Соловйова О.В., Яковлева І.М. Методичні рекомендації для занять з практики англійської мови зі студентами I курсу заочного відділення спеціальності “Англійська мова та література” (II семестр). – Черкаси: Черкаськ. держ. ун-т, 1999.
 90. Методичні рекомендації з теми “Мій робочий день” для занять з практики англійської мови зі студентами I курсу денного відділення спеціальності “Англійська і німецька мови та література”. – Черкаси: Черкаськ. держ. ун-т, 1998.
 91. Соловйова О.В., Данилюк С.С. Методичні рекомендації з теми “Герундій” для занять з практичної граматики англійської мови зі студентами II курсу денного відділення спеціальності “Англійська і німецька мови та література”. – Черкаси: Черкаськ. держ. ун-т, 1998.
 92. Аліфанова С.А., Данилюк С.С., Соловйова О.В., Яковлева І.М. Методичні рекомендації для занять з практики англійської мови зі студентами I курсу заочного відділення спеціальності “Англійська мова та література” (I семестр). – Черкаси: Черкаськ. держ. ун-т, 1998.